logo

QUẢN LÝ CÔNG VĂN 365

Quản lý văn bản- tài liệu của doanh nghiệp

Dùng thử ngay

QUẢN LÝ CÔNG VĂN

GIẢI PHÁP TỐI ƯU DÀNH CHO QUẢN LÝ VĂN BẢN - TÀI LIỆU CỦA DOANH NGHIỆP

TẠO VĂN BẢN

 • Văn thư lưu trữ hỗ trợ bạn soạn thảo văn bản, thông báo, hợp đồng theo những mẫu có sẵn một cách nhanh chóng và thuận lợi

VĂN BẢN NỘI BỘ

 • Dễ dàng gửi văn bản đến một số hoặc toàn bộ thành viên trong doanh nghiệp

 • Kiểm soát văn bản đến và văn bản gửi đi

 • Theo dõi sát sao tình hình xử lý của văn bản

VĂN BẢN BAN HÀNH NGOÀI

 • Dễ dàng gửi văn bản đến một số hoặc toàn bộ thành viên trong doanh nghiệp

 • Dễ dàng gửi văn bản đến một số hoặc toàn bộ thành viên trong doanh nghiệp

THAO TÁC XỬ LÝ VĂN BẢN

 • Dễ dàng gửi văn bản đến một số hoặc toàn bộ thành viên trong doanh nghiệp

 • Dễ dàng gửi văn bản đến một số hoặc toàn bộ thành viên trong doanh nghiệp

THEO DÕI VĂN THƯ THUẬN LỢI

 • Các văn bản được phân loại theo từng nhóm tùy theo nhu cầu của doanh nghiệp

 • Các văn bản được phân loại theo từng nhóm tùy theo nhu cầu của doanh nghiệp

 • Các văn bản được phân loại theo từng nhóm tùy theo nhu cầu của doanh nghiệp

LƯU TRỮ KHỐI LƯỢNG LỚN CÔNG VĂN

 • Hệ thống hỗ trợ lưu trữ văn bản không giới hạn cho mọi tài khoản

 • Lưu trữ miễn phí trọn đời

NHẮC NHỞ KỊP THỜI

 • Thông báo nhanh chóng đến các tài khoản cá nhân về tình trạng của văn bản liên quan

 • Nhắc nhở người dùng khi văn bản đến , tình trạng văn bản sắp hết hạn phê duyệt, xử lý văn bản

XÉT DUYỆT TRỰC TUYẾN

 • Xét duyệt văn bản và ban hành cho các thành viên khác ngay trên hệ thống

 • Người tạo văn bản có thể dễ dàng gửi cho người phê duyệt bằng cách gắn tên người đó vào

 • Văn bản được sắp xếp thông minh, đầy đủ. Linh hoạt trong việc xử lý văn bản

Video hướng dẫn chi tiết