logo

Quản lý công văn 365

Quản lý và lưu trữ không giới hạn toàn bộ thông tin của doanh nghiệp

Thiết lập danh sách văn bản

 • Giúp cho doanh nghiệp chủ động trong việc tổ chức lập danh sách và quản lý tài liệu được chặt chẽ và khoa học.

 • Là căn cứ để lựa chọn tài liệu có giá trị để lưu trữ và phục vụ sử dụng.

Tìm kiếm và tra cứu nhanh

 • Tìm kiếm dễ dàng theo hàng loạt tiêu chí: Nhóm văn bản, loại văn bản, keywords, tiêu đề & trạng thái văn bản.

Sao lưu, phục hồi dữ liệu.

 • Phần mềm cho phép phục hồi các dữ liệu đã xóa.

 • Sao lưu nhằm tránh thất thoát văn thư trong quá trình gửi, chuyển tiếp và nhận văn thư.

CÁC TÍNH NĂNG NỔI BẬT CỦA QUẢN LÍ CÔNG VĂN

Mọi đề xuất, tờ trình đều trở nên dễ dàng, nhanh chóng, thuận lợi

Quản lý văn bản tập trung và thống nhất, sắp xếp, phân loại theo các nhóm

 • Phân chia văn bản theo nhóm: Tổ chức văn bản theo nhóm, mỗi nhóm lại có thể phân chia theo các mục.

 • Phân chia văn bản theo từ khóa & thể loại: Tổ chức văn bản theo các loại riêng để dễ dàng tìm kiếm.

 • Tìm kiếm hiệu quả : Tìm kiếm văn bản nhanh & dễ dàng theo tất cả các thông tin liên quan đến văn bản đó.

Lưu trữ khối lượng lớn công văn

 • Lưu trữ quản lý văn bản đến - đi.

 • Quản lý và lưu trữ không giới hạn toàn bộ thông tin phi cấu trúc của doanh nghiệp.

 • Trực tiếp trao đổi, phối hợp công việc nhịp nhàng, vận hành trơn tru.

Đảm bảo an toàn, bảo mật văn bản

 • Phân quyền truy cập, chỉnh sửa văn bản, kiểm soát lịch sử sửa đổi văn bản đảm bảo tính bảo mật, an toàn của văn thư.

 • Thống nhất trong toàn công ty công tác tiếp nhận và xử lý văn bản đi /đến nhằm tránh thất thoát văn thư

Video hướng dẫn chi tiết