logo

CHỮ KÝ SỐ 365

Ký duyệt nhanh chóng- đơn giản- chính xác

Dùng thử ngay

CHỮ KÝ SỐ 365

SỐ HÓA TOÀN DIỆN VĂN BẢN

ĐĂNG KÍ CHỮ KÝ SỐ

  • Thông tin cá nhân chủ sở hữu

  • Thông tin doanh nghiệp

  • Đăng ký nhanh chóng, tiện ích

KÝ DUYỆT VĂN BẢN

  • Thao tác đơn giản, nhanh chóng

  • Ký duyệt văn bản kịp thời, tiện lợi mọi lúc, mọi nơi

KÝ DUYỆT VĂN BẢN

  • Thao tác đơn giản, nhanh chóng

  • Ký duyệt văn bản kịp thời, tiện lợi mọi lúc, mọi nơi

  • Toàn diện quy trình xử lý
  • Đảm bảo về pháp lý
  • Đơn giản- Tiện ích- nhanh chóng

Video hướng dẫn chi tiết

Hơn 5,000 doanh nghiệp đã lựa chọn Văn thư lưu trữ